Funda kabanzi nge-Covid-19

Izinyathelo zokuzivikela ku-coronavirus

Ukulungiselela Okujwayelekile Ngokumelene ne-Corona Virus

Bukela ividiyo elandelayo ukuze ufunde kabanzi ukuthi ungayivimba kanjani i-Corona Virus.

Amasu Okugeza Izandla

Le vidiyo izosifundisa ukugeza izandla zakho kahle.

Ukuhlanzeka Okujwayelekile ukulwa neCorona Virus

Le vidiyo izosifundisa ukuthi sinakekele kanjani inhlanzeko yansuku zonke.

Ukunakekela umndeni wakho

Ukuvikelwa kweCoronavirus

Le vidiyo izosifundisa ukuthi ungawunakekela kanjani umndeni wakho.

Ukuvikelwa komndeni wakho

Ngokumelene ne-coronavirus

Le vidiyo izosifundisa ukuthi ungawuvikela kanjani umndeni wakho.

Isebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi

Le vidiyo izosifundisa ukuthi sinakekele kanjani ngenkathi usebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi.

Ukubona sengathi uyagula Ngegciwane leCorona

Le vidiyo izosifundisa kabanzi ngezimpawu zeCorona Virus.

Izinganekwane Amaqiniso

mayelana ne-Corona Virus

Le vidiyo izosifundisa ezinye Izinganekwane namaqiniso mayelana nezimpawu zeCorona Virus.